Šikmé střechy

Nejčastějším způsobem zateplování šikmé střechy je vkládání tepelné izolace mezi krokve. Obvyklá výška krokví je 160 - 180 mm, ale s tloušťkou tepelné izolace 160 - 180 mm mezi krokvemi nebudeme splňovat normové požadavky. Abychom snížili tepelné ztráty, je třeba zvýšit tloušťku tepelné izolace. Můžeme tak učinit přidáním tepelné izolace pod krokve střechy, nad krokve nebo pod a nad krokve. Zde rozhodují možnosti stavby a způsob provedení šikmé střechy.

Komplexní informační a poradentská služba, včetně cenových nabídek, je u zakázek realizovaných firmou Roofmont zcela ZDARMA.

Střechy

zdroj: Rockwool

Šikmé střechy

Stavěli jsme například:
Praha
6/2003
Realizace šikmé střechy.