Skladba střechy

Střechy lze dělit podle jejich tvaru, sklonu, počtu plášťů či funkce. Podle počtu plášťů

Střechy lze rozdělit na

* jednoplášťové - většina střech na obytných budovách
* víceplášťové - většinou dvouplášťové; používají se na větších veřejných či účelových stavbách; svrchní vrstva zpravidla plní funkci ochrannou a hydroizolační, vnitřní vrstva (nad stropem) je tepelně izolační; prostor mezi vrstvami je odvětráván a může být přístupný pro kontrolu stavu; někdy se využívá jako nenáročný odkládací prostor (půda)

Podle sklonu

Podle sklonu dělíme střechy na
Schéma částí střechy

* ploché – sklon střešních rovin 0-5°
* šikmé – sklon do 45°
* strmé – sklon nad 45°

Pro šikmé a strmé střechy se používá souhrnný název sklonité střechy.
Názvy hlavních částí sklonité střechy

* Krov je nosná konstrukce střechy, nejčastěji složená z dřevěných nebo kovových nosníků.
* Hřeben (na obrázku vpravo růžově) je vodorovná průsečnice střešních ploch, od které střešní plochy sestupují.
* Nároží (zeleně) je sklonitá průsečnice, od níž střešní plochy sestupují.
* Úbočí (úžlabí) (žlutě) je sklonitá průsečnice, ke které střešní plochy sestupují.
* Štít (šedě) je sklonitý okraj střechy mezi hřebenem a okapem; též část svislé stěny pod tímto okrajem.
* Okap (modře) je nejnižší vodorovný okraj střešní plochy; též žlab odvádějící z tohoto okraje vodu.
* Valba (C) je sklonitá střešní plocha na kratší straně střechy, zabírá místo štítu.
* Polovalba (B) je sklonitá střešní plocha nad štítem.
* Vikýř (1-11) je krytý střešní výstupek se svislým oknem nebo toto okno samo.
* Střešní okno je okno vsazené do sklonité střešní roviny bez krytého výstupku.

Komplexní informační a poradentská služba, včetně cenových nabídek, je u zakázek realizovaných firmou Roofmont zcela ZDARMA.

Střechy

zdroj: Wikipedie

Střechy

Stavěli jsme například:
Horní Lomná
8/2006
Rekonstrukce střechy RS Rohanka.